Khamis, 21 Februari 2013

Senarai lagu-lagu Kumpulan BigBang!!!

A Boy - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=PMwWxmrQSGE 

A Fool’s Only Tears - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=pwbqo9fKrB0 

A Good Man - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=5cyTdi38omQ 

Alive (intro) - Big Bang → http://youtu.be/ULLTkp1Mc90 

Always - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=SGCo07Q7374 

Always (English) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=VYafaHhwmRU 

Always (Japanese Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=QwvxBDsKnxY 

After You Fall Asleep - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=vk4v2p9fYkY 

Ain't No Fun - Big Bang → http://youtu.be/A-pVkZCgevI 

As if Nothing's Wrong - Big Bang [T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=MwX-Qgz9s8E 

Bad Boy - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=1qnV55LUFVM&ob=av2n 

Bad Boy (version 2) - Big Bang → http://youtu.be/j0dE2tPMvOE 

Bad Boy (Japanese) - Big Bang → http://youtu.be/dU3WO5EsOLY 

Baby Baby (English) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=QKDFif1h9sU 

Baby Baby (Japanese Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Ah8ONS1MDQA 

Baby Don't Cry - Big Bang [Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=wRb9sen3uRk 

Baby Good Night - Big Bang [GD&TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=zRJ4IzpfVUs 

Baby I’m Sorry - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=b6jf78uvsp0 

Beautiful Hangover - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=I0CphZmINsk 

Because - Bigbang[TOP & Seungri] → http://www.youtube.com/watch?v=lz_ZGBMB1Ks&feature=youtube_gdata_player 

B.I.G B.A.N.G - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=-hVKhagiWAQ 

B.I.G B.A.N.G (Korean Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=8OoRYCHluU0&feature=related 

Big Boy - Big Bang [T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=Yys_ZHpCC5k 

Bingle Bingle - Big Bang → http://youtu.be/h52rnZO5Or4 

Blue - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=2GRP1rkE4O0 

Blue (Japanese) - Big Bang → http://youtu.be/tF59kU19S4w 

Break Down - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=x825SJ1_4k8 

Breathe - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=8pin-6JrdHY 

Bring You Love - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Zt-pzu6jZ4Y 

But I Love You - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=ItAdr8DDBsM 

Butterfly (ft. Jin Jung) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=_k0GsfWrNh0&ob=av2e 

Cafe - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Llax6eXFjjM 

Cafe Latte - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=3eJ9AQkkYbc 

Come Be My Lady (All About the G's) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=_ZvtSnjHeo8 

Candle (Together Forever Japanese Version- Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=GKwbrVXwImw 

Connection - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=gkkGmJYI5W0 

Cotton Candy - Big Bang [Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=kWpTEmnAWSA 

Crayon - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=t3ULhmadHkg 

Crazy Dog - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=3S-zDdJrDRg 

Cyon Ice Cream (ft. Kim Tae Hee) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=uHbVJ5vNQ64 

Dancing on my own (Pixie Lott) - [ft. GD&TOP] → http://youtu.be/9DDpo7qQQDI 

Digital Bounce (SE7EN) - [ft. T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=qpOyalg1UgY 

Dirty Cash - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=zEgIFw2grKU 

D.i.s.c.o. (Uhm Jung Hwa) - Big Bang [ft. T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=cfgdbMXOCEE 

D.i.s.c.o. (Uhm Jung Hwa) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=KPuSDKF8_Q0 

Don't Go Home/ Jibe Gajima - Big Bang [GD&TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=cXVsc0NDCAo 

Ego (Korean) - Big Bang → http://youtu.be/iV70Qs9BVo0 

Ego (Japanese) - Big Bang → http://youtu.be/3Ne9jDmsnMo 

Emotion - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=6PLi7ax04vs 

Everybody Scream - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=vugRfjxp2Lk 

Everything - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=NS_Ph8imTnA 

Fall In Love (Thelma Aoyama) - Big Bang [ft. Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=O_8EQePwnRg 

Fantastic Baby - Big Bang → http://youtu.be/N2awAxXAtUQ 

Feeling - Big Bang → http://youtu.be/V6RikXbKdLU 

Follow Me - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=GxkEVesHi7Q 

Fool - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=oiNhZYlbZ2U 

Foolish Love - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=H-zJcvJa0LU 

Forever With You - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=GYCD2KUB3WQ 

Friend - Big Bang [Tae Yang and T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=sTzFSHZItVA 

Gara Gara Go - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=eDBOGihYl10 

Gara Gara Go - Big Bang (Korean Version) → http://www.youtube.com/watch?v=AFPS6fKT_ds 

Get Up (Lexy) - Big Bang [Taeyang] → http://www.youtube.com/watch?v=r9ja4JM37y0 

Give Me Permission (Se7en) - Big Bang [Taeyang] → http://www.youtube.com/watch?v=zA38NuhEpis 

G-Market - Bigbang [GDragon] → http://www.youtube.com/watch?v=bhWJXIGb8ao&feature=player_embedded#! 

Gone (Nsync's song) - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=iz7pHxj8CZM 

Good Bye Baby - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=smKuwvakHd0 

Gossip Man (ft. Kim GunMo) - Big Bang [G-Dragon]→ http://www.youtube.com/watch?v=CbdlP22zFu8 

Gotta Be With You - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=u9UlMmgYfec 

Hallelujah - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=9aVXOyO3URA 

Hands Up - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=2B8cbStEUy4 

Haru Haru - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=MzCbEdtNbJ0 

Haru Haru (Japanese Ver) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=S1qCs9OGu30&feature=player_embedded#! 

Heartbreaker - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=U0kSHlkZCV8 

Heartbreaker (ft. Flo Rida) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=q-j_U9KBObg 

Heaven - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=YXnpCFRDHHs 

Heaven (Japanese Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Hjc03nySrbw 

Hello (ft. Dara) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=Ou3jCi4P8UU 

Hello (Red Roc) - Big Bang [ft. T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=iAc3PRL_nN4 

High High - [T.O.P and GDragon] → http://www.youtube.com/watch?v=N1M0UKcq8ro 

Hot - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=f2VvI0C0psE 

Hot Issue (Intro) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=mT0EAqcorxQ 

How Did We Get...? (Lee Hyori) - Big Bang [ft. Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=XF2lgxhuo-c 

How Gee - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=-8FWaiyq64g 

I Cheated ft Bom and Myung Soo - Big Bang [G Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=M38TWX6YDCE&feature=player_embedded 

I Don’t Understand - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=LzHGULf-wiM 

I Know (ft. IU) - Big Bang [Seung Ri]→ http://www.youtube.com/watch?v=2Oi1CME3frY 

I'll Be There (English)- Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=6yRIGw_UxhE 

I'll Be There (Korean) - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=7yDhql20TSU 

I need a Girl - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=f3aLnYoOg7s 

In the End - Big Bang [G-Dragon] → 

Intro - Big Bang [GD&TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=hh5f7zw4UKg 

It's a Big Hit - Big Bang [Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=_U0sMOe43Fs 

I Should Have Love You Less (Kim Jo Han) - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=4eRSS3Z1LWc 

Japanese Album Intro - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Vsi8b_42Hjs 

Just a Feeling - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=EbDGTjfUH1A 

Korean Dream (ft. Tae Yang) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=RiGCSsiJGcY 

Knock Out - Big Bang [GD&TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=FL0sfti1DcA 

La La La - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=OTiPYNelZmA 

La La La (English Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=3-cwjMCWZO0 

Lady - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=8-wEUNm5-Jc 

Last Farewell - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=PQ3gphHww1Q&ob=av2n 

Last Farewell Remix Bad Boy (ft. Son Dam Bi) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=EPAySLe8RYc 

Leaders (Wassup, ft. Teddy & CL) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=5kgHeuuE3Eo 

Let Me Hear Your Voice - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=MHuOMbfrl0w 

Lies - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=2Cv3phvP8Ro 

Lies Remix - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=7BPQMCmt1rE 

Light it Up - Big Bang [G-Dragon] → 

Lollipop (ft. 2NE1) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=RWnCu2H7DHk 

Lollipop 2 - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=7pUwqtAfEFg 

Look At Me GwiSoon- Big Bang [Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=2HhHkU_NlLs 

Lotte Duty Free Commercial - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=-E5oeju2TKk 

Lotte Duty Free Commercial (Japanese Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=xO543s0R-pA 

Love Dust - Big Bang → http://youtu.be/NAVMp3Jtcik 

Love Club - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=iom7ySj8kxY 

Love Song - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=E0FNsdG9Rds 

Lunatic - Big Bang [Daesung] → http://www.youtube.com/watch?v=QgKihL2d85E&feature=player_embedded 

Mad About You - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=E3jtkGZVNXo 

Magic - Big Bang [Seung RI] → http://www.youtube.com/watch?v=7FLVkvsvoTg 

Make Love - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=cgDdyvcWu2g 

Make Love - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=JwbqM-N2WhU 

Missing You - Big Bang [G-Dragon] → 

Monster - Big Bang → http://youtu.be/btDd9rOlc2k 

Move - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=AASyIqslfXg 

Ms. Liar - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=kbeHAJj7kBk&feature=channel_video_title 

My Girl - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=C1qf9xAL1EM 

My Girl (Japanese Version) - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=hqS2iRMjLVw 

My Heaven (Japanese Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Hjc03nySrbw 

Never Stop Dreaming - Big Bang → http://youtu.be/utvnLkiG-rQ 

Next Day - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=jHcsbxmo6ts 

No Diggity - Big Bang [T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=B5vpOyIU0ps 

Now We (Nemo) - Big Bang [ft. Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=AcgSfLxLLaU 

Number 1 - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=NUa2o0CJMDw 

Number 1 intro - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=6Ie6-jRN9Jw 

Obsession (Nightmare) - Big Bang [GD] → http://www.youtube.com/watch?v=z682Lt3feKM 

Of All Days - Big Bang [TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=-RKj0w5Qd2w 

Oh Ma Baby - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=WJQvcSfI6jY 

Oh Mom - Big Bang [TOP] → http://www.youtube.com/watch?v=76g7txXDMU8 

Oh My Friend - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Tm-wQavEW4k 

Oh ah Oh- Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=AdavzP_-3L0 

Oh yeah - ft Bom [T.O.P and GD] → http://www.youtube.com/watch?v=w6xN9U3i_qE 

One of A Kind - Big Bang [G-Dragon] →http://www.youtube.com/watch?v=rJnICByeL8Q 

Only Look At Me - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=s6C_e0BI3Tw 

Only Look At Me (part 2)- Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=iggf4dxXtIc 

Open Window (Feat. G-Dragon) - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=gpb4gB9xS2s 

Ora Yeah - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=V9XqHxqT0Tc 

OUTRO (In My World) - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=-_4TNPcYU5I 

Prayer (ft. Teddy) - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=ETk4-LNuoBs 

Put Your Hands Up - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=JkzxfssIDDk 

Rain is Falling (W-inds) - Big Bang [ft. G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=4UbtnmmoAe0 

Remember (Korean Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=-PpyTA7kRHw 

Remember (English Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=hoGUYwxqzyY 

Rush (Lexy) - [Big Bang] Taeyang → http://www.youtube.com/watch?v=J-icVvYpKIE 

Seung Ri V.V.I.P - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=ygkhxUItiUM 

Shake It - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=6l8Ss-vUSlg 

She Can’t Get Enough - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=youcPx0vBvw 

She's Gone (ft. Kush) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=DK_Az8cDQbk 

Sinners - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=I-jrs1XBIrM 

So Beautiful - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=vWBFGsofm-0 

So Fresh So Cool - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=zPkNMHHCwgI 

Solar - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=HCvp95ff8nk 

Somebody to love - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=0pbNAq5c7Eg 

Sorry (Gummy) - Big Bang [ft. T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=gsKw0BAA2vk 

Sorry (Gummy) Japanese version - Big Bang [ft T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=QSnw92ixjWM 

So Sick (Neyo’s Song) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=CjqU2qmC7NY 

Sparkling - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=EtplbaJtPKg 

Stand Up - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=J1mH7wKhYAo 

Station 1 Year (ft. Kush) - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=EaDrfrcyg80 

Stay - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=qqkeqjR9otw 

Still Alive - Big Bang → http://youtu.be/t0oQjYjEFzo 

Strong Baby - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=K4QYMr9i6vw 

Stylish (Fila Limited Edition) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=onLou38N0JQ 

Stupid Liar - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=gORoxgJINJ0 

Sunset Glow - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=aMwqGfovrIk 

Superfly (Lexy) - Big Bang [G Dragon, Tae Yang, T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=CqlPCDHoaS8 

Superstar - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=v5b1kcGCy9s 

Take it Slow - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=AlXSHtERYDY 

Tell Me Goodbye - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=GE_4RtpVVaw 

Thank you & you (2011 Intro) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=CMfR92yp9Wc 

That XX - Big Bang [G-Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=j57IzkTFnT8 

The Shout of the Reds ft. Yuna Kim- Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=aBuiDqfW9ow 

The North Face - Big Bang [GD, TOP, SR, TY] → http://www.youtube.com/watch?v=6vMJmh8imsQ&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=4uqyi90fA_M&feature=player_embedded 

This Love - Big Bang [G Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=6d_cUb6wRxU 

This Love (English Version) - Big Bang [G Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=azENbKMrHGs 

To Act Like Nothing Is Wrong - Big Bang [T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=W2zQYu-VN14 

Today - Big Bang [G-Dragon] → 

Together Forever - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=8wsYUOkcEFw 

Tomorrow (Tablo) - ft Taeyang → http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cL2OiZL7dpQ#! 

Tonight - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=8d5QEWdHchk 

Tonight (Japanese) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=1AZ72VOQQW8&feature=channel_video_title 

Top Of The World - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=zd4TlUirBWI 

Try Smiling - Big Bang [Dae Sung] → http://www.youtube.com/watch?v=d3uuzY76o2M 

Turn It Up - Big Bang [T.O.P] → http://www.youtube.com/watch?v=AdPnMoxKOWY&ob=av2e 

Unknown Number (So Beautiful) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=maIIVpFPk-k 

Until Whenever - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=Kv1ZU-D4jUU 

Victory - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=veil_Fp_UwU 

V.I.P - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=hWaBqMAvtSU 

V.V.I.P - Big Bang [Seung RI] → http://www.youtube.com/watch?v=ygkhxUItiUM 

We Are Big Bang - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=WNFBVtVtlkw 

We Belong Together - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=bjTEMBB-mjY 

We Belong Together (English Version) - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=lsLcMHdjR6Q 

Wedding Dress - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=W2GqcTLiWnE 

Wedding Dress (English version) - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=9KfNitsyZoU 

What Can I do - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=8QZo5Ji43u8 

What Do You Want - Big Bang [GD] → http://www.youtube.com/watch?v=VuumXfS557Q 

What is Right - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=zNf0tZjwR8Y 

Where U At - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=-et3FIjzuIw 

White Love - Big Bang [Seung Ri] → http://www.youtube.com/watch?v=WRhZSqQ0rlM 

Why Be Normal - Big Bang [G Dragon] → http://www.youtube.com/watch?v=M-p7HvnHHDs 

Wings - Big Bang [Daesung] → http://youtu.be/qdqeen8DT64 

With U - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=FzRX52HWbzs 

Wonderful - Big Bang → http://www.youtube.com/watch?v=M2eWigMP3Kc 


You're My - Big Bang [Tae Yang] → http://www.youtube.com/watch?v=nfJricAx0uk 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan